Privacy

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met jouw gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt.  Daarnaast willen we je informeren over welke cookies we plaatsen. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag  
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van jou zoals je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten. Om de (koop)overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan ons extern magazijn, betaalprovider en bezorgdiensten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van jouw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op jouw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Jouw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Tijdens het bestelproces en bij het invullen van het contactformulier maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in de gegevens die we over jou verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen jouw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kun je jezelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij jouw bezoek aan onze website https://www.heezen-mode.nl en https://heezenmode.shop/ worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Welke cookies gebruiken wij?
Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt www.heezen-mode.nl gebruik van de volgende cookies:

- Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren.
- Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij je deze cookies te accepteren.

Hieronder vind je een toelichting van de soorten cookies die op de website worden gebruikt.

-Technisch noodzakelijke cookies
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door jou gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die je tijdens een sessie ingelogd houdt.

-Gebruik van cookies voor analyse en statistieken
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft www.heezen-mode.nl geen invloed op.              
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van jouw gegevens die worden verzameld door cookies van www.vandergang.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van jouw browser.

Vragen?
Indien je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kun je contact met ons opnemen:

Heezen Mode
Spoorstraat 16-18 
7051 CJ Varsseveld

0315-241307

info@heezen-mode.nl